การจัดการแข่นขันยกน้ำหนักเวิลด์ คัพ 2024 ครั้งที่ 2/2566

กรมประชาสัมพันธ์จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่นขันยกน้ำหนักเวิลด์ คัพ 2024 ครั้งที่ 2/2566 วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม 211A ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)
โดยมีพลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม และผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งพลเอก วิสุทธิ์ เดชสกุล ที่ปรึกษา/เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar