พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่าย จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค" ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 รวมถึงมอบเงินรายได้แก่กองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ ในระดับจังหวัด ณ ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar