หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ร่วมแสดงความยินดีแก่กรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 91

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ร่วมแสดงความยินดีแก่กรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 91 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ ชั้น 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางสาวอรัญญา เกตุแก้ว รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางจรรยา อัมหิรัญ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนายศุภพงษ์ เชาวน์แล่น ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar