โครงสร้างส่วนสื่อประชาสัมพันธ์

         

         

                   

         

         

         

         

         

                   

         

                  

                   

 

ผู้อำนวยการส่วนสื่อประชาสัมพันธ์  0 2618 2323 ต่อ 1603
ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์  0 2618 2323 ต่อ 1600
ฝ่ายเทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว  0 2618 2323 ต่อ 1601

ฝ่ายผลิตภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์  0 2618 2323 ต่อ 1601
ฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม
  0 2618 2323 ต่อ 16
ฝ่ายกราฟิกและออกแบบสื่อสังคมออนไลน์  0 2618 2323 ต่อ 1605
ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์  0 2618 2323 ต่อ 00

 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar