โครงสร้างฝ่ายบริหารทั่วไป

         

         

         

                   

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2618 2323 ต่อ 1621
งานบุคคล และงานธุรการ 0 2618 2323 ต่อ 1616
งานช่วยอำนวยการ 0 2618 2323 ต่อ 1617

งานการเงิน และงานพัสดุ 0 2618 2323 ต่อ 1620 และ 1618

 

 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar