โครงสร้างส่วนประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ

                   

                   

         

         

                   

ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ  0 2618 2323 ต่อ 1614
ฝ่ายประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ  0 2618 2323 ต่อ 1612 และ 1613
ฝ่ายสร้างสรรค์และสื่อประชาสัมพันธ์  0 2618 2323 ต่อ 1626 และ 1627

 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar