โครงการ “ติดปีก เอสเอ็มอี หลักทรัพย์ไม่มี ดีพร้อมค้ำประกันให้”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) ผนึกกำลัง บสย. และ 4 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และธนาคารเพื่อการ ส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านโครงการ “ติดปีก  เอสเอ็มอี หลักทรัพย์ไม่มี ดีพร้อมค้ำประกันให้”   ผู้ประกอบการยื่นเรื่องผ่าน ดีพร้อมเพื่อพิจารณาการค้ำประกันและส่งต่อให้กับทางสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจะพิจารณาการค้ำประกันและสามารถแจ้งผลเบื้องต้นภายใน 7 วันทำการ  
ทั้งนี้ บสย. ได้เปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่สมัครและลงทะเบียน Online เข้าร่วมโครงการผ่าน LINE Official Account @tcgfirst ผู้ประกอบการที่สมัครภายใน 30 วันหลังจากวันที่ เปิดรับสมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อพร้อมวงเงินค้ำประกัน 100 รายแรก จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นค่าดำเนินการค้ำประกันหรือค่าออกหนังสือ ค้ำประกันทันที
ที่มา : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar