ทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมปัจจัยจัดตั้งกองทุนพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา”

ทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมปัจจัยจัดตั้งกองทุนพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๙ ณ วัดเทพประทาน (อธิพร) อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ไปเป็นประธานทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนจัดตั้ง “กองทุนพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๙ สำหรับดูแลให้พระสมเด็จองค์ปฐมให้งดงาม สมพระเกียรติตราบกาลนิรันดร์ เพื่อวัดเทพประทานจะได้มีงบประมาณสำหรับดูแลดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของภาคตะวันออก และของประเทศไทยต่อไป

คณะกรรมการฯ ได้จัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม (พระพุทธเจ้าพระองค์แรกในพุทธันดร) “พระพุทธเมตตา” ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ใช้เวลาจัดสร้างรวมทั้งสิ้น ๑๒ ปี และจัดสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วในปีนี้ ๒๕๖๖

คณะกรรมการกำหนดจะจัดงานสมโภชองค์พระในปีหน้า โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) รองประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระฯ รับคำเชิญเป็นประธานจัดงานสมโภช ระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน เมื่อทราบกำหนดการที่แน่นอนจะเชิญทุกท่านร่วมงานต่อไป นอกจากนี้คณะกรรมการกำลังดำเนินการจัดทำนิทรรศการถาวรการสร้างองค์พระตั้งแต่เริ่มแรก จนแล้วเสร็จสมบูรณ์

ผู้ที่ได้มาเห็นองค์พระ ต่างปลื้มปิติประทับใจมากว่า จัดสร้างองค์พระได้อย่างยิ่งใหญ่ วิจิตร ตระการตา จัดสร้างด้วยวัตถุธาตุที่ทรงคุณค่า และงดงามสมพระเกียรติมาก อาทิ นิล ทับทิม สะเก็ดดาว (อุกาบาตร) หินไข่มุกราตรี และกาบหอยมุก เป็นต้น นับเป็นบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่โดยแท้ที่ได้ร่วมบุญสร้างพระขนาดใหญ่ และในโอกาสสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ในศตวรรษนี้

คณะกรรมการฯ ได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมี พระอาจารย์ ธาตุ อธิปัญโญ เจ้าอาวาสวัดเทพประทาน (อธิพร) ผู้ริเริ่มโครงการ เป็นที่ปรึกษาการจัดสร้างพระฯ

วันงานมีพลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ สมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธานจัดสร้างพระฯ นางอัญชลี ชวนิชย์ พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ พลอากาศเอกเสกสรร คันธา เสนาธิการทหาอากาศ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ และมีกรรมการและเจ้าภาพรายใหญ่ อาทิ ผศ. ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข พลตำรวจเอกนิสสัย บุญศิริ นางเอมอร ศรีวัฒนะประภา นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์ร้ตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการฯ พลตำรวจตรีมานะ อินพิทักษ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พลเรือตรีอุทัย ยังวิลัย รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด นางนภาพร ศุภวงศ์ พลอากาศตรีกรนันท์ รุ่งสว่าง นายอภินันท์ จันทรังษี และนางสาวกรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล กรรมการและเลขานุการการจัดสร้างพระฯ ร่วมงานด้วย

นอกจากนี้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากหลายหน่วยงานมาร่วมบุญใหญ่ด้วยอาทิ สถาบันโรคผิวหนัง โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เพื่อมาตรวจรักษาพระสงฆ์ แม่ชี และผู้สูงอายุในอำเภอสอยดาว ภายใต้การนำของนายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถมีส่วนร่วมจัดตั้งกองทุนสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ซึ่งการบริจาคเงินจะได้รับใบอนุโมทนาเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี โดยโอนเงินเข้าบัญชี “วัดเทพประทาน (ทุนสร้างพระประธาน)” ได้ที่

- ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๒๕๒-๐-๒๗๗๙๕-๕

- ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี ๕๖๕-๐-๔๓๑๖๗-๘

- ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี ๔๐๔-๘๐๘๕๖๒-๘

หรือร้าน 7-ELEVEN ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือไลน์ไอดี ๐๘๕-๑๑๔-๘๙๐๐ , ๐๘๙-๒๑๕-๓๔๕๕ , หรือ ๐๘๑-๖๒๑-๙๗๙๗


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar