รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดงานดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดงานดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเปิดงานดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ที่ สวนเบญจกิติ  โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมประชาสัมพันธ์ / กรุงเทพมหานคร  จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดปีมหามงคล   นำบทเพลงพระราชนิพนธ์มาถ่ายถอดสู่สาธารณะ  นอกจากประชาชนจะได้รับความเพลิดเพลินกับบทเพลงแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ /
ทั้งนี้ ดนตรีและบทเพลงนับเป็นหนึ่งใน Soft Power ที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ไปด้วยกัน พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่า จะจัดงานดนตรีจากกรมประชาสัมพันธ์ทุกเดือนในวันที่ 28
นางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กิจกรรมดนตรีในสวนนี้ จัดเป็นครั้งแรกของปี 2567  โดย กรมประชาสัมพันธ์ นำวงดนตรีจัดแสดงดนตรี บรรเลงเพลงให้ประชาชนได้รับฟัง โดยได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในการจัดสถานที่  และการอำนวยความสะดวก    มีการอัญเชิญบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ บทเพลงพระราชนิพนธ์ รวมไปถึงบทเพลงอันทรงคุณค่าจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ที่ครูเพลงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ได้สร้างสรรค์เอาไว้ เช่นเพลงพระราชาจอมราชันย์ , เพลงแผ่นดินทอง , เพลงกรุงเทพราตรี , เพลงใต้ร่มมลุลี , เพลงดำเนินทราย , เพลงขอรักคืน มาขับร้องสร้างความสนุกสนานให้กับประชาชนทุกคน
โดยงานดนตรีจากกรมประชาสัมพันธ์จะจัดทุกวันที่ 28 ทุกเดือน ตลอดทั้งปี โดยสถานที่จะเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม  สามารถติดตามได้ทางสื่อสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ช่องNBT2HD, ภูมิภาคทางช่อง 11 และทางวิทยุ 104 คลื่น 75 สถานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar