เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งความสุขให้ประชาชน และเจ้าของสัตว์เลี้ยง ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566 

โดยโครงการจะดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565-31 มกราคม 2566 มีเป้าหมายรวมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 300,000 ตัว โดยตั้งเป้าว่า ในวันที่ 21 ธันวาคม ทุกจังหวัดจะมีการผ่าตัดทำหมันรวม 10,000 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม 20,000 ตัว ซึ่งเฉพาะที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี มีการผ่าตัดทำหมัน จำนวน 600 ตัว 
ทั้งนี้ ประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยงแต่ละจังหวัด สามารถพาสัตว์เลี้ยงไปรับบริการได้ที่จุดให้บริการของแต่ละจังหวัด คลินิกรักษาสัตว์ และโรงพยาบาลสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถตรวจสอบจุดให้บริการแต่ละจังหวัดได้จากเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :